MEZI Tomasz Szymczak
Niedary 19
55-106 Zawonia
NIP: 915-179-33-51
tel. 505248912 (w godz. od 8:00 do 16:00)
konto firmowe:
BZ WBK